SỐ 82 - THÁNG 4 NĂM 2019

 

thơ Lương Mỹ Trang

 

KHÚC THÁNG TƯ

Chào tháng Tư bụi cát nhàu
Xoay vòng ngang dọc nhiệm mầu khúc ca  
Thời gian khắc dấu giang hà
Nhìn về đăm đắm quê nhà điêu linh
Thăng trầm sóng gió nhục vinh
Exodus khúc tồn sinh dặm trường
Thôi em mơ giấc viễn phương
Kiếm mòn trăng lặn quê hương trả người
Cuộc cờ trong đục trùng khơi
Ngàn năm mây trắng muôn đời vẫn bay

Lương Mỹ Trang
4/2019

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019