SỐ 82 - THÁNG 4 NĂM 2019

 

 thơ Thái Bạch Vân

 

Cánh Hạc Bay Rồi

Hoàng Hạc Lâu hề Hoàng Hạc Lâu
Hạc vàng đâu tá hạc vàng đâu
Khói lam lờ lững vờn chân núi
Mây bạc chập chùng ngọa vực sâu
Chàng Hiệu* thi tràn nguồn cảm hứng
Hạc kia bay mất cảnh thương sầu
Cây xanh rũ bóng bờ sông Hán
Sóng biếc thì thầm vọng Hạc Lâu
               
(*) Nhân đọc lại bài thơ
Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu

 

Xuân Viễn Xứ

Đông lại thu qua,vẫn xứ người
Nàng Xuân vắng bóng ..mãi rong chơi
Sương pha tuyết nhuộm gieo buồn não
Chút nắng bâng khuâng gợn cuối trời
Tiếng quốc goi nhà nghe nức nở
Lòng Quê đón Tết mộng bên đời
Bóng câu một thoáng qua khung cửa
Tràng pháo Tân Niên vọng tiếng cười

Thái Bạch Vân
Xuân Kỷ Hợi 2019

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019