SỐ 83 - THÁNG 7 NĂM 2019

 

thơ Kim Chi

XIN TRẢ CHO TÔI

Làm sao trả lại cho tôi
Tóc xanh một mớ chạm đôi vai mềm
Trả lại tôi trời mưa êm
Có Người đứng đợi trên thềm vàng hoa

Trả tôi những giọt mưa sa
Trong sân trường Luật lụa là tiểu thơ
Trả lại tôi những bài thơ
Viết trên giấy mỏng bao lời nhớ mong

Trả lại tôi đường phố đông
Bàn tay tôi nhỏ nằm trong tay Người
Trả lại tôi những nụ cười
Ly kem rất lạnh hoa tươi rất vàng

Trả tôi, xin trả cho tôi
Vàng son một thuở để tôi nhớ Người

KIM CHI

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019