SỐ 83 - THÁNG 7 NĂM 2019

 

thơ Thái Bạch Vân

Lối Rẽ

Thương qúa đôi bàn tay vẫy gọi  
Con đường dài lối rẽ phân đôi 
Mắt buồn hiu nghẹn lời hẹn ước         
Nén lòng đau  môi giữ nụ cười

Khép mi buồn xốn xang nỗi nhớ     
Đâu đây bóng lạc nhạn ven trời 
Mưa bỗng reo dập dìu khung cửa
Thu chợt về... biển nhớ chơi vơi

Đã mấy thu qua... thu lại thu      
Đã bao lần rẽ lối đôi nơi
Con đường nào chở về bến đợi  
Thiết tha nào ấm áp mắt  môi !   

 

Chiều Thu Tha Phương

Nắng chiều lụa trải ven đường
Gót hài nhẹ bước
khẽ vương  ánh vàng
Thì thầm gió gửi thu sang
Đẩy đưa bướm lá
tình tang nhạc mừng
Hoàng hôn sương lệ rưng rưng
Lung linh soi bóng
lưng chừng suối xa
Lẻ loi một cánh chim là
Cây kia có mẹ
chiều tà ngóng trông
Ráng chiều tô đậm sắc hồng
Lòng thêm đoài đoạn
hương nồng tình quê!
Sơn hà ngàn dặm sơn khê
Nhớ nhung chất ngất
mấy bề nước non
Tình Thu thắm thiết chon von
Mong ngày trở lại
tô son nước nhà   

Vọng quốc tình quê
Thái Bạch Vân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019