SỐ 83 - THÁNG 7 NĂM 2019

 

thơ Thy Mai

Dòng thời gian

Dòng thời gian trôi nhanh
Người có nghe chân bước
Một sáng mai thức dậy
Tóc bỗng không còn xanh

Bùi ngùi nhìn thời gian
Mùa Xuân sao quá vội
Như bóng câu qua cửa
Ngày vui đã qua rồi

Bốn mùa luôn luân chuyển
Nhịp thời gian lặng trôi
Một thời xa vời vợi
Khoảnh khắc đời đi qua...

Nhìn nước chảy hoa rơi
Không trông cũng chẳng đợi
Thong dong hay gập ghềnh
Bốn phương đều là bến

Thời gian hai chữ nhiệm mầu
Thời gian như những chuyến tàu vút ngang
Nhìn trời nhìn đất thênh thang
Chợt nghe bóng xế trăng tàn phôi pha...

Thy Mai
17.06.2019

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019