SỐ 84 - THÁNG 10 NĂM 2019

 

một thoáng. đồng vọng

VHT1VHT1

 

Một thoáng với Vũ Hoàng Thư
Đã đành thiên tải nhất thì
Dẫu cho một thoáng thiên di, vẫn là!
Thơ nghiêng cánh hạc bay qua
Mười mươi năm sá chi ta với người
Thơ chung tiếng khóc tiếng cười
Tình nguyên từng nỗi ngậm ngùi, riêng ta


Đọc thơ Chân giả trang 65

…………………………
Sá chi chân giả lắm điều
Yêu nhau nhắm cái mỹ miều mà yêu

Nhật thực tr.43

“em, cúc áo bật hương tình“
Tôi sút cái gút buộc mình làm thinh
Trời ơi, nhật thực, cựa mình
Làm sao kềm được cái thình lình, căng
Đêm hoang dã buông màn giăng
Em tôi nhập cuộc, hồng hoang rực ngời

Một thoáng
 là một thoáng nào
Là vui hôm trước là sầu hôm sau
Là xa tự cõi chiêm bao
Là gần quá thể hôm nào ghé thăm
Là ngày chưa hết đã đêm
Là sát na kế đã trăm năm kề
Một thoáng đã đủ u mê
Thiên thu ghé lại rủ rê nhập phòng

Đêm cuối ở Nha Trang tr. 209

Ôi đất nước có còn vui kịp
Một đời tôi héo úa từng giờ !

Nghe từ chăn không tr 189

“Góc chăn không, đọng chân không
Chỗ em để lại nỗi mênh mông chiều”
Còn đây nửa gối tịch liêu
Tôi ôm nỗi nhớ kêu rêu nỗi mình

Một thoáng
 với Vũ Hoàng Thư
Đã nghe rúc rích hư vô cõi mình
Thì ra thơ ấy động tình
Đọc đi đọc lại thấy mình ở trong

cao vị khanh

 

 

Một thoáng Vũ Hoàng Thư 

Một thoáng một thoáng trong đời 
Rong chơi một thoáng 
Nụ cười thoáng vui
Mây bay 
Một thoáng ngậm ngùi 
Có nhau một thoáng 
Còn tôi 
Với người 

Hoàng Xuân Sơn 
20 tháng 8. 2019

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019