SỐ 84 - THÁNG 10 NĂM 2019

 

thơ Vũ Hoàng Thư


(Thủ bút Khánh Minh – Photo : VHT)

Lời. Xanh.

(gửi Nguyễn Thị Khánh Minh)

…Không, chỉ dường như
                   Một thoáng
Một thoáng dừng
                   Nơi vô tận
                   Giấc Mơ…
(Khánh Minh)

thơm tờ mới
gọi mối thơ
reo tiếng khánh
phương bối lời tri âm
khôn khéo đêm
rù rì thầm
rủ mai sáng
trổ xanh mầm
thơm mây
lan duềnh nắng chiền chiện vây
ngôn ngữ xanh (*)
đường mật ngây
nhót cành
ồ, xanh…
lời thơ
đan thanh
người rơi
vỡ
nắng tan nhanh
níu ghì
mật ngữ dâng
tiếng huyền vi
một bóng mây
hình tượng di dịch cùng
phù vân trôi
chốn muôn trùng
người chờ hẹn
bỗng hình dung ngoại tầm
giữa triều mơ
gót trúc lâm
biêng biếc xanh
mộng về thầm thì đêm

------------------------------------------
(*) Ngôn Ngữ Xanh, thơ, Nguyễn Thị Khánh Minh, NXB Văn Học Press, Tháng 9, 2019

 

từ đoạn trường lục bát cao vị khanh

khúc đoạn trường
đau đáu đau
sáu đâm sâu
tám khêu sầu
mối xưa
buồn thổ huyết 
lệ tràn đua
vệt chàm mưng
vỡ tấy
mùa
rưng rưng

 

quay [kiểu hoàng xuân sơn]

mòng mòng quay
một riêng tôi
nghe trời lồng lộng
ghé ngồi chỗ em
phất phơ
nghịch lữ
cơn thèm
hồng trần
dốc đứng
còn mem mém trèo

 

chủ nhật đọc thơ nguyễnxuânthiệp

một lá bàng
gọi trùng khơi
mái âm dương
cổ tích ngồi mắt nâu
vòng nguyệt thoáng
cột mộng đầu
ngày xanh xao
tự bóng cầu nước xa
aquí
thơ neruda
te amo
tang ngẫu nào vụt nhanh
nơi đây
yêu em
còn xanh
đeo đẳng hạt
khúc tân thanh mộng trường
mùa trắc trở duyên hải dường
vọng triều âm
gọi khôn lường tiếng yêu

Vũ Hoàng Thư                 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019