SỐ 85 - Xuân CANH TÝ - THÁNG 1 NĂM 2020

thơ Cao Vị Khanh

Quên

Chợt nghe chim vịt kêu chiều
Lòng dưng sực nhớ trăm điều tưởng quên
Ơi nhà, ơi nước, ơi tên
Ơi sao trăm sợi tơ phiền, còn như  ...

 

Sầu ở lại

Rồi tết qua đi, sầu ở lại
Quê nhà xa huốt một đường bay
Rượu xuân ai ướp mùi quan ải
Mà thấm xa... thêm những dặm dài !

cvk

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020