SỐ 85 - Xuân CANH TÝ - THÁNG 1 NĂM 2020

thơ Đức Phổ

NGÀY XUÂN NHỚ VỀ…

năm ấy hoa xuân chưa trổ kịp
giữa đêm trừ tịch đã tai ương.
thoảng nghe súng nổ ngờ pháo tết
đâu hay thành phố đã sa trường.

đêm cuối giã từ trăng huyền thoại
hẹn tình năm mới sẽ đơm bông.
bỗng nhiên lời hứa thành mây trắng
nhuộm trắng kinh đô giữa máu hồng.

dân mình lòng dạ đơn sơ lắm
chỉ biết yêu thương lánh hận thù.
xuân đến. khách không mời. cũng đến
cướp càn xong. đào hố chôn dân.

năm ấy em tôi còn thơ dại
xuân về gió mới thượng thành reo.
người xưa chia biệt nơi quan ải
xuân nay phường phố bỗng lưng đèo.

năm mươi xuân tang trắng phai rồi
gió vẫn lạnh lòng đường ngã giữa.
hồn oan vẫn một đời chìm nổi
miếu âm hồn chật buổi nắng mưa…

ĐỨC PHỔ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020