SỐ 85 - Xuân CANH TÝ - THÁNG 1 NĂM 2020

thơ Lương Mỹ Trang

ĐOẢN KHÚC CUỐI NĂM

NGƯỜI VỀ

Người về gọi gió biển khơi 
Đã nghe âm vọng đất trời lìa nhau 
Sóng xô bờ, nước đập nhàu
Thấy trong khói nhạt một màu hư không

 

QUÀ TẾT

Gởi cả quê nhà trong bánh mứt 
Đã nghe mùi Tết đến xông hương 
Lùa không khí quyện trầm theo khói 
Thấy cả mùa xuân cũng lạ thường 

 

HĂM BA TẾT

Tôi về thắp lại nén hương 
Đốt trầm quá khứ xông đường tương lai 
Xòe tay chỉ rối ngắn dài
Chặng nào lá sớ tỏ bày buồn vui
Con cá chép bơi ngược xuôi
Chở chuyên năm cũ bồi hồi âm ba
Tìm về trẩy mộ quê nhà
Thấy hồn xuân ấy nhạt nhòa quẩn quanh

Lương Mỹ Trang

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020