SỐ 85 - Xuân CANH TÝ - THÁNG 1 NĂM 2020

thơ Nguyễn Quỳnh Anh

          
Về gọi tháng Giêng

Ta về gọi tháng Giêng
hoa cau rơi trắng ngõ
triền đê biêng biếc cỏ
lối xưa về chênh chao

Còn chúm chím nụ đào
nghe líu lo chim hót
gió dịu dàng rét ngọt
cho mơn man lá cành

Hương bưởi gọi hương chanh
vườn nhà ai ngan ngát
câu giao duyên người hát
thả vào đêm mơ màng

Vẫn nhộn nhịp hội làng
nào mớ ba mớ bảy
khăn hồng trao thuở ấy
thao thức chờ tháng Giêng

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020