SỐ 85 - Xuân CANH TÝ - THÁNG 1 NĂM 2020

thơ TRẦN THỊ NGUYỆT MAI

Dẫu Rằng Một Thoáng

Thân mến tặng anh chị Vũ Hoàng Thư

Một thoáng là một thoáng nào
Thời gian vội chưa kịp chào tình thân
Tuy xa mà như rất gần
Dẫu rằng một thoáng ân cần hỏi han
Mai xa cách trở dặm ngàn
Xin còn giữ mãi ngập tràn niềm vui
Nhớ về nhau những nụ cười
Nhớ về nhau những khoảng đời đẹp tươi
Dẫu rằng một thoáng trong đời
Phút giây trân quý tuyệt vời còn ghi.

ttnm
21/8/2019

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020