SỐ 86 - THÁNG 4 NĂM 2020

 

thơ Cao Vị Khanh

Tháng tư

Tháng tư như một vết sẹo gần
Tưởng quên rồi lại bồi hồi nhớ
Khi máu trong tim vụt trở trăn

Tháng tư ồ tháng tư xuân
Đâu đây lấp ló góc mộ phần
Nửa chìm lặng lẽ, nửa trồi hận
Ôi tháng tư gian dối vô nhân

Tháng tư ôi tháng tư thầm
Rền rền như từng nốt nhạc câm
Réo kêu đục đẽo dao tùng xẻo
Ôi tháng tư bạc bẽo sát nhân

Tháng tư, ờ tháng tư đen
Nám da nắng lửa tù thay ngựa
Kéo lết căn phần tội-tổ-tông

 

Chiều tháng tư về qua sông Cổ Chiên

Gió quậy tư bề sóng nhọn hoắc
Thuyền quay như lá cuối mùa rơi
Người qua sông muộn tay ghìm chặt
Vực trống chìm sâu đến rụng rời
Nước chảy hung hăng lở sạt bờ
Tưởng ngàn vó ngựa sải qua mau
Người về từ cõi đầy xương sọ
Lòng bể trăm chiều miểng cứa đau

Nước vẫn tuôn tuôn, sầu cuộn cuộn
Ngó lục bình trôi tưởng rã hàng
Người xưa có đợi? Chờ có muộn?
Mà cứ trông chừng một bóng sang
Thuở nhỏ qua sông ý đã liều
Thách trời, kiêu ngạo cả hư vô
Hai mươi năm lẻ về vội vã
Nước mất, đường quê rặt bóng mồ

Gió đẩy thuyền đi, hận quá giang
Cồn xa bỗng lạnh rợn âm quen
Chiêng trống thời xưa gào xung trận
Trách kẻ đời nay để phận hèn

Cao Vị Khanh

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020