SỐ 86 - THÁNG 4 NĂM 2020

 

thơ Hạt Cát

1

 

登山
斂情湘江還著
煙霜寄夢無言
歸去撕碎詩句
抱雲弄月登山
沙沙

Đăng Sơn

Liễm tình Tương giang hoàn trước,
Yên sương ký mộng vô ngôn,
Quy khứ ti toái thi cú,
Bão vân lộng nguyệt đăng sơn.

Lên Non

Gom tình trả lại sông Tương,
Khói sương đem gửi mộng trường vu vơ,
Ta về xé toạc câu thơ,
Ôm mây lên núi cợt đùa cùng trăng.

Nguyên tác & Chuyển ngữ Hạt Cát
Jan 28, 2020


 

2

 

坦然
坦然悠悠歲月,
坦然生老層釐,
坦然情來情去,
坦然突杌慈悲.

Thản Nhiên

Thản nhiên du du tuế nguyệt,
Thản nhiên sinh lão tằng li,
Thản nhiên tình lai tình khứ,
Thản nhiên "đột ngột từ bi".

Thản nhiên ngày tháng trôi qua,
Thản nhiên ta cũng sinh già...từng li,
Thản nhiên tình đến tình đi,
Thản nhiên ta cũng "từ bi bất ngờ".*

Nguyên tác & Chuyển ngữ Hạt Cát
Jan 09, 2020
_________________

(*) Nhạc TCS

 

3

 

坐看光陰

坐看光陰駒影,
沈思遠處宮商,
煙霧蒙蒙寒月,
情乎寄夢何方.

Tọa khán quang âm

Tọa khán quang âm câu ảnh,
Trầm tư viễn xứ cung thương,
Yên vụ mông mông hàn nguyệt,
Tình hồ ký mộng hà phương?

Ngắm bóng thời gian

Em ngồi ngắm bóng thời gian,
Mà quay quắt nhớ cung đàn viễn phương,
Hắt hiu nguyệt lạnh mù sương,
Tình ơi biết gửi mộng trường về đâu?

Nguyên tác & Chuyển ngữ Hạt Cát
Dec 18, 2019

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020