SỐ 86 - THÁNG 4 NĂM 2020

 

thơ Thi Vũ

12 bài thơ viết từ Andalousia

 

Suspiro del moro
Nắng vàng trưa hoa lài
Tiếng đàn tuổi thơ phai
Đồi xa tình gửi lại
Đầu ô tiếng thở dài

 

Mẹ và con
Mẹ già gánh nặng sao
Kỉn trăng bên bờ giếng
Con ngồi khóm trúc đào
Mơ nở nụ hương nghiêng

 

Xương rồng
Gương xuân cây xương rồng
Soi triền núi thinh không
Ta dừng chân tu sĩ
Dựng chùa giữa hư không

 

Bên giếng
Phất phơ mây về núi
Ngựa chiều gõ nhịp con
Gàu cau bên giếng múc
Đợi em về rửa chân

 

Lưng gió
Đầu non mây đơm hoa
Rừng xa mùa tới ngó
Người ngồi trên lưng gió
Đá chờ không nói năng

 

Guadalquivir
Núi cao trưa nồng cháy
Hạt cát bỏng chân ngày
Mắt nhìn trăm đá chởm
Vùng nhảy dãy sông đơm

 

Núi
Ngựa reo đèo núi  cao
Biển xa hồn sóng dậy
Ngây ngấy tùng đơm gió
Tua cờ lộng lá cây

 

Lều Ả rập
Vườn cam reo mùi tóc
Làn môi thơm tiếng khóc
Chống kiếm căn lều bụi
Cương ngựa thoảng tình xa

 

Đêm tình
Tay đàn rơi hoa lài
Tóc huyền động gió xanh
Chân múa bay vào nhẹ
Đàn bươm bướm rung mình

 

Áo quê
Núi cao áo nhật bình
Tình quê lộng hai vai
Lá bay tràn rừng lục
Che chở dòng nước khe

 

Thiền sư và hố thẳm
Đạc ngựa dồn chân đèo
Dốc. Thiền sư cheo leo
Nheo mi nhìn hố thẳm
Mỉm cười mây trắng reo

 

Trói rồng
Chăn đàn mây tiền kiếp
Chống gậy tùng qua sông
Tay giây đi trói rồng
Đâu trường thành, thủy quái

Thi Vũ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020