SỐ 87 - THÁNG 7 NĂM 2020

 

thơ Đức Phổ

THU ẢM ĐẠM

trời thu ảm đạm chưa từng thấy
cái mùa covid rải thê lương!
nhớ. hồi đó nhớ. bay liền. gặp
giờ thương. virus chặn ngang đường!

suốt ngày bó gối. trông trời đất
xưa kia. thu chỉ rụng lá vàng.
bây giờ. người rụng nhiều hơn lá
thảm thiết hơn ngày em sang ngang!

bằng hữu còn đây. chẳng giáp mặt
nỗi lòng. tâm sự. chỉ qua phone!
tuổi luống. tai ù. nghe chẳng thấu
oan sai. đời dựng lắm lũy, đồn!

hôm qua. tin nhắn từ quê cũ
cô gái bên sông đã gặp đò!
lòng bỗng rưng rưng. tim máu chảy
tâm hồn giẫy chết mấy vần thơ!

căm giận. muôn dân phải cố nén
uất trào. ta khóc giữa hai quê!
mai sau còn có mùa thu đến
xin trận vàng bay. chỉ lá vàng!...

ĐỨC PHỔ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020