SỐ 87 - THÁNG 7 NĂM 2020

 

thơ Thi Vũ

MẮT NAI

nai từ trũng gió về xanh
hồ loang sắc hót ngọn ngành lời ca
mộ chùm trắc bá cười ma
đường chia hai ngã một ga chân dòn
khói xanh rừng lục gọi hồn
đỏ lòng thái cực lửa dồn hai ngôi
lầu cao chỏm nguyệt chìa môi
cười nghiêng mái tóc vảy chồi ngói non
sáo tiêu dựng thẳm hoi còn
hỏi ai theo dõi dấu mòn lẵng hương
ta về chẻ đá vô thường
ngỡ trông dáng nét giữa phường phố im
đêm qua sao ghé về tim
hạt xoay di động mùa sim xông rừng.

1966

 

LA CHOPE
VẮNG SYMCHO MOSZCOWICZ

rừng say khói ngã lạnh chiều
mở thân phiêu lãng chôn liều hình hương
gói sương bọc đất phai hường
lệ không người khóc mộ tường chắn cao
mới hôm nào nói hôm nào
thuốc chia nửa điếu đêm chào rượu khuya
thêm nay lá rụng thêm nhiều
lối mòn thoắt nhớ gót liều lẫn in
chim cô biệt tối sâu nhìn
khoảng không trống hiện muôn nghìn rạng đông
ruột gan liên nối tơ đồng
giữa câu im lặng bông hồng hé môi
kê từ thương ghét qua đời
ngồi đây bỗng thấy thân rời rã tan
phòng kia năm trượng còn thang
cửa xô lạc thức rảo vang tinh câu.

1966

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020