SỐ 87 - THÁNG 7 NĂM 2020

 

thơ Vũ Hoàng Thư

Từ giọng hát em

  • Gửi Hoàng Xuân Sơn

buổi sáng từ giọng hát em... (*)
âm vút núi xuân đềm êm áo hoàng
mật ngữ em cõi thư nhàn
về châu thổ lời mơn man sơ nồng
bình nguyên tôi tiếng bao dong
ngọt câu hát có trùng phùng mai sau?
gửi ngàn mây một cơn rào
vân vi khắc rộ điệu chao khép từ
ngày lạc mạch thốt âm như
đượm trong ngõ ngách hư từ xưa lâu
khúc trăm năm nuối mộng đầu
người có giữ giữa hương màu xa xăm?

Vũ Hoàng Thư
-----------------------------------------------------
(*) Từ Giọng Hát Em, nhạc Ngô Thụy Miên, tiếng hát Hoàng Xuân Sơn

 

Ghẹo O

ui chao như rứa mị O
tóc phất chải ngược thơm tho gáy xà
ngửa ngang nhân ngãi đậm đà
ngón tay dấu bấm đường xa có nghì
ngõ vô sân đậu chim chi
mà thương ong bướm sá gì cành chao
từ ẩn mật lựa lời trao
tìm khươi nguyệt tận tăm sao mịt mù
gió lùa tre nứa mù u
rấp ranh thân phận thổi mù chân mây
chào O thương với ngực đầy
chút sương đầu rướn leo ngày đồi hương
miệng môi chúm chộ như dường
ngày có đợi khắc giữa đường cưu mang
mùa đưa gió bước thênh thang
có O khều mộng chập lang thang về

Vũ Hoàng Thư

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020