SỐ 89 - XUÂN TÂN SỬU - THÁNG 1 NĂM 2021

thơ Lương Mỹ Trang

 

 

MƯA THÁNG GIÊNG

Tháng Giêng mưa tưới lên rừng cháy
Nước nhuộm tô màu xám Lam Sơn *
Mùa hè thở khói con mắt nháy
Thổi những tàn tro theo dấu trơn 

Mưa sớm Newtown da, nhỏ hạt
Rộn ràng xe ngựa bước ai qua
Tháng Giêng váy áo còn thơm ngát
Môi má còn đậm màu chu sa

Nắng trưa hong tóc em mềm lá
Mưa tưới hạ vàng hiên hướng dương
Chồi non từ lửa tro kè đá
Đem trả nhựa đời nhánh phục sinh

Bóng mây chiều đổ nhanh rồi tạnh
Nước trời hay bọt sóng Harbour
Đuôi mắt Giêng ngời xanh lóng lánh
Rây Tết từng màu em với thơ

Rầm rập gót mưa đêm trừ tịch
Nhang trầm nóng ẩm lửa nhân duyên
Thả rơi giọt vắn dài khoảnh khắc
Xứ thị hương quan uớt tháng Giêng

Lương Mỹ Trang

* Lam Sơn (Blue Mountains, NSW) thường bị cháy rừng vào mùa hè tháng Giêng bên Úc.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021