SỐ 89 - XUÂN TÂN SỬU - THÁNG 1 NĂM 2021

thơ Lý Thy Dân

Cuối ngày trăm năm!

Triều dâng sóng dạt tràn bờ
Buồn hiu hạt cát, im mơ ngàn trùng,
Ô hay... mùa lạnh tàn Đông?
Xanh mơn ngọn cỏ... chừ Giêng tìm về.
Có phải Em, đẫm cơn mê
Mù dâng sương điểm, mấy bề phù dung.
Có phải Em, mộng trùng phùng ?
Áo sương sa khoác, mịt mùng hương bay.
Nụ hàm tiếu... giấc cuồng say !
Vẫy tay mời gọi cuối ngày trăm năm.
Đêm giao bôi, sáng trăng rằm...

Lý Thy Dân
01/2021

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021