SỐ 89 - XUÂN TÂN SỬU - THÁNG 1 NĂM 2021

thơ Thi Vũ

CHIM, HOA VÀ SƯƠNG 

Biển vẫn vỗ  
sóng trào dâng      
bọt trắng     
trong trăng  
dưới nắng    

Tuổi vẫn thơ
trên màu áo em      
áo mẹ
vuờn xưa thiên lý   

Nhưng tóc chẳng còn xanh         
Mây trắng sững ngang trời
nỗi nhớ       

Tiếng chim ca không ngừng bên sông   
và Hoa kia   
chỉ nói bằng hương
và Sương     
tình nhân giếng mắt.

 

O ẢNH

Sóng triều xưa không nhìn nhìn môi em
Nắng trời xưa không nhìn nhìn mắt em
Mây trời xưa không nhìn
nhìn tóc em

Biển cả neo hồn ta phương xa
Gió dìu hương lòng em xa ta

Sóng chiều nay ta nhìn
môi em không còn nữa
Nắng trời nay ta nhìn
mắt em không còn nữa
Mây trời nay ta nhìn
tóc em không còn nữa

Trông một người giông giống
đến gần chẳng phải em.

Thi Vũ

(trích Dặm Thơ, thơ Thi Vũ, NXB Quê Mẹ, Paris, 2018)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021