SỐ 89 - XUÂN TÂN SỬU - THÁNG 1 NĂM 2021

thơ TRẦN THỊ NGUYỆT MAI

Khai Bút

Nhớ hoài Ông dặn khi khai bút
Nắn nót từng dòng chữ thánh hiền
Ý phải tươi vui, lời phải đẹp
Ngày đầu năm mới rất thiêng liêng

Năm nay cháu viết gì Ông nhỉ
(Ông đã đi xa ở cuối trời
Hơn bốn mươi năm rồi, có lẽ...
Nhớ Ông, nhớ mãi nụ cười tươi

Nhớ lần Ông dạy khoa bấm độn
Ngày giờ tốt xấu sẽ ra sao
Xuất hành năm mới nên kiêng cữ...
Giờ cháu chẳng còn nhớ chút nao)

Hôm nay quê người đầy tuyết trắng
Cháu đón xuân về thiếu cành mai
Khai bút viết dăm câu ngăn ngắn
Kỷ niệm ngày xưa... mãi không phai...

Trần Thị Nguyệt Mai

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021