SỐ 90 - THÁNG 4 NĂM 2021

thơ Cao Vị Khanh

CẢM TẠ

Cám ơn em
cám ơn em
tận tuyệt
Đã hiến thân làm bút mực
kiêu sa
Thơ bay bổng
hay là
Thơ trầm uất
Cũng chỉ là cơn mê hoảng
thịt da .

 

CỎ HOA

Cám ơn em đã vì ta trau chuốt
Đã vì ta diễm lệ thịt da ngà
Đã cho ta hơi thở cỏ hoa
Đã vì ta mượt mà nhiệt đới

 

SẮC HUYỀN NGÃ NẶNG

Chữ nghĩa tôi là da thịt em
huyễn hoặc
Dấu sắc là con mắt
xốn xang
Dấu huyền như tia nhìn phủ
dụ
Dấu ngã khi ngọc ngà em
dã dượi
Dấu nặng, cơn điểm xuyết
tận tình
Và em ơi
Cơn mê đắm tuyệt vời
Chính là ý tình tôi
bay bổng

C A O V Ị K H A N H

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021