SỐ 90 - THÁNG 4 NĂM 2021

thơ Thi Vũ

BƯỚM SÁNG

Con bướm non tơ tự cõi mơ hồ lượn về mùa mới.
Mỗi mùa mới sang, bướm rỡ ràng sắc phấn, múa cho đời nếp gợn hương hoa trong khóm nắng dạt dào linh động.
Mỗi mùa mới sang con bướm theo sang. Con bướm đẹp trong những ngày tươi sáng.
Rồi một mùa mới sang.
Con bướm không theo sang. Đậu một thời dưới chân hoàng lạp. Một thời bám thân hoàng lạp. Rồi một thời dán thân vào hoàng lạp.
Triền miên màu đêm chuyền ánh sáng. Hoàng lạp bừng lên xua bóng tối. Con bướm dâng mình cho hoàng lạp.
Con bướm đẹp vô ngần vì con bướm thành ánh sáng, góp vào ánh sáng, trở về với ánh sáng.

 

CỒN CHIỀU

Nắng chiều bỡn cợt vui dừng chân, má bồ quân thắm ngói hiên nhà.
Lòng sông thương đò vỗ mạn thuyền, giòng sông đưa mây vào giường mơ. Đàn sáng tung tăng về rừng ngủ, nhiều nhóm ham vui còn nhởn nhơ.
Lá ngã lưng dựa bóng.
Sắc lặng màu tham thiền.
Tịnh trên cả tiếng chuông chiều, nhưng còn nghe đâu đây trong hư không muôn chuông sao chạm sóng ngân hà đổ tiếng pha lê báo giờ trăng sắp hiện.
Giấc ngủ thật bình yên.

Thi Vũ

(trích Hoa Nắng, thơ Thi Vũ, NXB An Tiêm, 1970)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021