SỐ 90 - THÁNG 4 NĂM 2021

thơ Vũ Hoàng Thư

bóng

  • với đoản thi. mùa hư ảo – nguyễnxuânthiệp

một bóng ai
lạnh vai gầy
bông sứ rụng
lời kinh ngày thưa mưa
như chợp mơ
người phố xưa
nguồn hương lá
vàng mùa đưa nội thành
một đốm lửa rủ môi thanh
ly trà ngát
ba cõi xanh má người
đêm còn trẻ
hoa bưởi lơi
gọi khuya sâu
đậm tình khơi thuận tùy
mưa sẽ ngưng dẫu đôi khi
con bướm vỗ
cánh hoài nghi xuống triền

4/3/2021

 

những cuộc chia tay

lần hồi thôi
bước thiên thu
lá rơi
vạt gió tạt hư bóng ngày
trần gian xanh
vẫn mây bay
giọt sương rớt lại
lóng dài bình minh

1/3/2021

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021