SỐ 91 - THÁNG 7 NĂM 2021

thơ Đức Phổ

NGƯỜI NẰM XUỐNG
HỒN NƯỚC ĐỨNG LÊN…

*tưởng niệm Ngày Tang Yên Bái, 17-06-1930.

kẻ giết người sợ người bị giết
bởi người bị giết rất anh hùng.
khi hiên ngang lên đoạn đầu đài
vẫn hô hào. “muôn năm nước Việt”.

trai ba mươi khởi đầu sự nghiệp
anh chưa tròn tuổi ấy đã hy sinh.
đã trang-sử-hùng ghi dấu chân anh
bước gian truân trên đường đánh Pháp.

những cái đầu quyết chém đầu anh
hoảng sợ nhìn những chiếc đầu rơi xuống.
bởi đầu rơi là gọi hồn nước dậy
phất cao ngọn cờ đánh giặc ngoại xâm.

trăm năm đời người sẽ qua nhanh
ngàn năm sử xanh còn sống mãi.
xưa, sau dẫu nát đời thương hải
lòng trung vẫn mãi ánh dương soi…

ĐỨC PHỔ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021