SỐ 91 - THÁNG 7 NĂM 2021

thơ Kim Chi

Khúc ve mùa cũ

Tôi đi qua đường Duy Tân
Hai hàng Sao nhắc những lần hẹn xưa
Tạt vào quán cũ trú mưa
Nghe cơn gió thoảng Người vừa đâu đây
Tay tôi đan vào tay tôi
Con ve năm cũ mồ côi giữa chiều

KIM CHI

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021