SỐ 91 - THÁNG 7 NĂM 2021

thơ Lima Victor

TÀN CƠN BINH LỬA

Tháng tư đen ta vương mang tù tội 
Năm tháng đọa đày trong ngục tối âm u
Sau cửa ngục nhìn đời qua song sắt 
Sống âm thầm lê lết một kiếp tù 
Chấn song thưa cách chia mình đôi ngã 
Hai mảnh đời rách nát bước song song 
Ta khô cằn như lá mục trên giòng 
Em tàn tạ suốt hai mùa mưa nắng 
Lưng em còng vì chất chồng cay đắng 
Gánh cuộc đời và mang cả tình ta
Tháng ngày trôi theo cuộc sống phong ba
Không chống nổi cuộc đời nghiệt ngã 
Em ra đi không một lời từ tạ
Bỏ mẹ già cha yếu bỏ con thơ 
Bỏ lại ta trong tuyệt lộ mong chờ 
Đang hứng chịu biết bao điều cay đắng 
               
LIMA VICTOR

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021