SỐ 91 - THÁNG 7 NĂM 2021

thơ Lương Mỹ Trang

DỊCH

Thôi khổ nạn cũng đành ai gánh chịu
Thế giới thành đảo ốc một vỏ riêng
Sầu chung đó nhát kim vào da chủng
Bắn nghi ngờ cơn rét sốt vết tiêm

 

RỬA TAY

Xoa tay diệt khuẩn cơ hồ chạm
Gai góc vô hình có như không
Thở dài hơi khói bay lơ lửng
Nỗi niềm chà xát với xà bông

 

MẶT NẠ

Hoan hỉ bằng đôi mắt ngó ngang
Chạm tay cùi chỏ cách đôi hàng 
Khẩu trang mặt trái tròng môi má
Ai biết trong lòng khăn quấn tang

 

GIÃN CÁCH

Một nơi trú
chỗ ẩn mình
Mùa covid dấu bóng hình
quẩn quanh
Mốt mai kiểm
mộng ngày xanh
còn trong tâm bão
ngọt lành môi ngoan

Lương Mỹ Trang 
Sydney, mùa phong toả 2021

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021