SỐ 91 - THÁNG 7 NĂM 2021

thơ Vũ Hoàng Thư

Ta là ai

Ta là ai?
nắng, mây, môi, gió...
tuế nguyệt phôi pha
gọi tháng ngày
nắng,
đậu tóc thơm người buổi nọ
mây,
chồn chân dừng hải đảo buồn
môi,
mấp máy lời thơ vụng dại
gió,
cùng ta ghé má môi ai

Ta là ai?
đất, nước, gió, lửa…
một ngày
về cát bụi xa xưa
đất,
tìm lại mầm em cổ tích
nước,
ôm em lưu lượng hằng hà
gió,
lùa gáy em tròn ngọc bích
lửa,
ấm tình em và chút ta

(Oct. 2012)

 

Nhật mộ

  • Gửi Hoàng Cương

nhật mộ là thuyền bỏ neo
lòng heo vắng
ở cuối đèo chân mây
người xa xăm
cuộc sum vầy
bay cùng ráng đỏ một ngày xưa lâu
tưởng yên ắng
những thương đầu
cuồng ca đã tắt theo màu tím sa
mặt hồ nhung
ánh tử hà
người chưa vội
nhịp quan hà thúc nhanh

(Feb. 2017)

Vũ Hoàng Thư

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021