SỐ 92 - THÁNG 10 NĂM 2021

thơ Nguyễn Hàn Chung

Chiêm bao một giấc

Bỗng nhiên mệt mệt mê mê
thấy tôi lái chiến hạm về biển Đông
tàu tôi neo bến Vân Phong
súng hạt nhân thảy chĩa nòng Hoàng Sa
Bao nhiêu con trẻ mẹ già
hái hoa bưởi với hoa cà tặng tôi
con về với mẹ mẹ ơi
từng xưa con vượt trùng khơi thoát tù
Những thằng bỏ lớp lên khu
cầm tay Biệt Động, Nhảy Dù rưng rưng
mi về tau bỏ bụng mừng
chuyện xưa lỗi tại trên từng lầu cao
Chúng ta tình nghĩa đồng bào
nghìn năm cái bọn Ngô, Tàu dã tâm
trong ngoài trên dưới một lòng
Hán, Đường, Nguyên, Tống… chớ hòng xâm lăng
Đống Đa, Tuy Viễn, Bạch Đằng
tiếng gươm Tụy Động, Chi Lăng, Vân Đồn
Gió giông đánh thức hoàng hôn
ô hay, mình thiếp trong phòng con trai
cháu đang lép nhép học bài
vườn bên táo rụng lũ nai đang giành

Virginia
August.2.2019

 

BA BÀI THƠ
CỦA THẬP NIÊN SÁU MƯƠI

N G U Y Ễ N P H O N G H À N

Tặng Vũ Minh, Hồ Đắc Ngọc

L ạ c g i ữ a m ù s ư ơ n g

Môi xa từ đó khô rồi
Tôi lang thang suốt cuộc người thanh xuân
Nhớ em run rẩy môi trần
Mắt nai tơ cũng phai dần thủy chung
Đi trong phố quạnh vô cùng
Men cà phê hiện áo hồng em xưa!
Chân đi lạc giữa sương mù
Thiếu môi xưa chợt bơ vơ môi hàn
1968

 

T ó c e m n g à y đ ó

Lên cao mây tỏa hương sầu
Tóc em ngày đó cũng màu như mây
Anh bây giờ cạn tầm tay
Lang thang cho trọn kiếp này lang thang
Trời nghìn thu vẫn lá vàng
Em nghìn năm vẫn xa xăm vô cùng
Lửa đời đốt cháy diễm dung
Sao còn đứng đợi giữa vùng mù sương…
1969

 

P h ậ n n à n g

Ngỡ sầu khóc mế trong đêm
Niềm chiêm bao giục buồn len lén về
Ngùi trông em rã môi thề
Tôi con nai lạc chưa về rừng xưa
Giờ em bán phấn hương thừa
Còn tôi lưu lạc vẫn chưa mỏi hồn
Bây giờ điểm phấn thoa son
Ơi em thiên hạ hãy còn mua vui
Rủi mai thiên hạ chê cười
Đuổi xô em có tôi mời mọc ngay
Thôi em ráng sống qua ngày
Biết đâu em bán tình may đắt hàng
1970

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021