SỐ 92 - THÁNG 10 NĂM 2021

thơ Vũ Hoàng Thư

cô đơn

tôi nghe như
một giọng âm
mùa thay lá
kể chuyện trầm tích thu
hạ dường xa
phượng lên mù
đã ngừng phôi dựng
tạc thù sông tuôn
con chim quen giọng xa nguồn
cô đơn chết lịm
tựa hồn sương gieo
mai sau em có về theo
tôi cơn gió
hẹn chân đèo vi vu

 

Hôm qua

một mình
hôm qua một mình
mưa góc nhỏ
lá định hình xanh rêu
lay khung gió
nghiêng bóng chiều
và tôi ở lại
ít nhiều hôm qua

 

Rướn

rướn là hây
nhấp nhô cong
là hắt hơi cuối
là chung kết cùng
là gôm hai
cột vào chung
ồ nhất thể
riêng một lung linh người

Vũ Hoàng Thư

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021