SỐ 94 - THÁNG 4 NĂM 2022

Giới Thiệu Sách Mới

VNBK trân trọng giới thiệu TUYỂN TẬP II CHÂN DUNG VHNT & VH của BS Ngô Thế Vinh do Viet Ecology Press ấn hành tháng 2, năm 2022.

  
12

 

"Tuyển tập II chân dung văn học nghệ thuật và văn hoá" là một công trình mới của nhà văn Ngô Thế Vinh, giới thiệu 15 văn nghệ sĩ và nhà văn hoá thành danh thời trước 1975 ở miền Nam Việt Nam. Những tác phẩm, chân dung và chứng từ trong tuyển tập này minh chứng cho một nền văn nghệ nhân bản, năng động và đột phá đã bị bức tử sau biến cố 30/4/1975. Do đó, tuyển tập là một nguồn tham khảo quý báu về di sản của nền văn nghệ và giáo dục thời Việt Nam Cộng Hoà.” 
GS Nguyễn Văn Tuấn, Australia

Việt Ecology Press
ISBN # 9781990434181
www.amazon.com
Địa chỉ liên lạc:
P.O. Box 3893, Seal Beach, CA 90740

oOo

Xin mời đọc Trần Thị Nguyệt Mai điểm sách trong số này, BK 94 :

Đọc Tuyển Tập II - Chân Dung VHNT & VH của Ngô Thế Vinh

 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022