SỐ 94 - THÁNG 4 NĂM 2022

thơ Vũ Hoàng Thư

Chiều Savannah

  • Về Ph. và những người nữ OCS

savannah
chiều bỗng dưng
vàng lên lụa
nắng chậm dừng
chưa rơi
mùa xuyên tóc
rậm tình khơi
tôi về ở
một triều thơ nghiêng mình
có phải em?
mộng lập trình
về bủa rộng xông tận tình khát khao
tôi nói sao
với ngàn sao?
hồ thu ngụ mắt người trao giữa chiều
cứ để tóc
bạt ngàn xiêu
và len gió nhẹ khẽ điều hà hương
để tôi
ngày lững như dường
nghe mênh mông xuống
nắng thường đi nhanh

Tháng 9, 2018

 

Rạng đông Nhatrang

Nhatrang đó, rạng đông đầu,
tôi bờ tây, nửa địa cầu trùng xa.
phố duyên hải, một thuở nhà,
nửa thế kỷ, bóng mây hòa chiêm bao.

dã tràng hát khúc hư hao,
thành lũy dựng, bước nghiêng chao cát dày.
em biển đông, khúc triều ngây,
tôi ấp ủ cơn sóng vây gọi nguồn.

dọc trường sơn, hạt mưa tuôn,
ra đông hải nối tấn tuồng phù hư.
mộng mị thôi, hứa đắp bù,
trùng ngộ có như lá thu trở mùa?

rạng đông nay, bình minh xưa,
nhấp nhô ngọn, bềnh bồng đưa mở lời.
đảo yên vắng, bình yên ngơi,
nghe cố quận vẫn riêng ngồi một tôi.

Tháng 10, 2017

Vũ Hoàng Thư

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022