SỐ 95 - THÁNG 7 NĂM 2022

thơ Nguyễn Thanh Sơn

Tiếng khuya

Gió khuya
Lay động
Lá dừa
Bập bùng
Như biển với bờ
Tỉ tê
Kẽo kịt
Tiếng của bụi tre
Nỉ non
Tiếng dế bên hè
Gọi nhau
Sương rơi
Lộp bộp
Lưa thưa
Nghe như
Buồng chuối
Đang vừa trổ bông
Vầng trăng
Nửa mảnh
Cong cong
Nửa đêm
Nghe buốt tiếng lòng
Quạ kêu.

 

Mùa thu

Mùa xuân lại đi qua
Mùa hạ rồi cũng xa
Có mùa thu nho nhỏ
Lặng lẽ trong khóm hoa
Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ cọng tri thu
Có đám mây bữa nọ
Thế sự nại du du
Mắm muối và ớt tỏi
Thêm một vài củ riềng
Tiếng gà trưa tao tác
Ướp mùa thu rã riêng
Một góc sân nho nhỏ
Cỏ lá nhiều hơn hoa
Bóng mây vừa rớt cánh
Hắt bóng ta nhạt nhòa…..

Nguyễn Thanh Sơn

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022