SỐ 97 - XUÂN QUÝ MÃO - THÁNG 1 NĂM 2023

Mèo trong tục ngữ, ca dao

Vinh Hồ sưu tầm

Mèo Trong Tục Ngữ 
(xếp theo thứ tự a b c)

- Ăn nhỏ nhẻ như mèo

- Ăn ở như chó với mèo

- Biết mèo nào cắn mỉu nào?

- Buộc cổ mèo, treo cổ chó

- Chó giữ nhà, mèo bắt chuột

- Chó chê mèo lắm lông

- Chó tha đi, mèo tha lại

- Chó treo, mèo đậy

- Chuột cắn dây buộc mèo

- Chuột cắn cổ mèo

- Chuột gặm chân mèo

- Chửi chó mắng mèo

- Có ăn nhạt mới thương tới mèo

- Cơm treo, mèo nhịn đói

- Con mẻo con mèo

Mày trèo cây duối
Mày nấp vô bụi
Mày lủi lên trên
Mày ngó sang bên
Mày co cái cẳng
Mày ngoẳng cái đuôi
Mày chộp cái mồi
Chết cha con chuột

- Đá mèo quèo chó

- Giấu như mèo giấu cứt   

- Hùm mất hươu hơn mèo mất chuột

- Im ỉm như mèo ăn vụng

- Làm như mèo mửa

- Mèo quào không xuể phên đất

- Mèo đàng chó điếm

- Mèo vật đụn rơm

- Mèo lành chẳng ở mả
Ả lành chẳng ở hàng cơm

- Mèo mù vớ cá rán

- Mèo nhỏ bắt chuột con

- Mỡ để miệng mèo

- Nam thực như hổ,
Nữ thực như miêu

- Không chó bắt mèo ăn cứt 

- Mèo khen mèo dài đuôi 

- Mèo vật đụn rơm

- Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang

- Mèo già hóa cáo

- Mèo con bắt chuột cống

- Mèo lại hoàn mèo

- Mèo nhỏ bắt chuột con

- Như mèo thấy mỡ

- Mèo mả gà đồng

- Mèo hoang lại gặp chó hoang

- Mèo nằm xó bếp

- Mèo cào không xé vách vôi

- Mèo già khóc chuột

- Mèo nào chẳng ăn vụng mỡ

- Rình như mèo rình chuột

- Rửa mặt như mèo

- Tiu nghỉu như mèo cắt tai

- Yêu nhau như chó với mèo

Dec. 20, 2022

 

Mèo Trong Ca Dao:
(xếp theo thứ tự a b c)

- Anh đi năm bảy dặm truông
Anh cưới cô vợ như khuôn bánh xèo
Anh đi năm bảy dặm đèo
Anh cưới cô vợ như mèo mắc mưa

- Chẳng thảo vì mèo ăn than
Vì chưng bát mỡ đổ tràn xuống tro

- Chồng người đi ngược về xuôi
Chồng tôi ngồi bếp sờ đuôi con mèo

- Con mèo trèo lên cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đường xa
Mua mắm, mua muối giỗ cha con mèo

- Con mèo đánh giặc đông tây
Con voi nằm bếp ỉa đầy nồi rang

- Con mèo đánh vỡ nồi rang
Con chó chạy lại phải mang lấy đòn

- Con mèo con chó có lông
Cây tre có mắt, nồi đồng có quai

- Con mèo nằm bếp co ro
Ít ăn nên mới ít lo, ít làm
Con ngựa đi Bắc về Nam
Mạnh ăn nên phải mạnh làm, mạnh lo.

- Con mèo con mẻo con meo 
Muốn ăn thịt chuột phải leo xà nhà

- Con thú bốn chân, anh gọi con mèo thì phải
Còn em với anh tình ngãi, sao anh cũng gọi con mèo?

- Còn duyên anh cưới ba heo 
Hết duyên anh cưới con mèo cụt đuôi…

- Gà về bới nát cỏ sân
Mèo buồn lại chạy kiếm ăn ngõ ngoài
Chó nằm hè gặm vỏ khoai,
Lợn ngồi ủi đất ngậm hơi gầy gò

- Mẹ chồng đối với nàng dâu
Như mèo với chuột thương nhau bao giờ?

- Mèo làm ai nỡ cắt tai
Gái kia chồng rẩy khoe tài làm chi?

- Mèo nằm bồ lúa khoanh đuôi
Vợ anh đẹp lắm, đuổi ruồi không bay 

- Mèo hoang lại gặp chó hoang
Anh đi trộm bắp gặp nàng trộm khoai 

- Mèo tha miếng thịt xôn xao
Hùm tha con lợn thì nào thấy chi?

- Mèo nằm bồ lúa vểnh râu
Thấy con chuột chạy ngóc đầu kêu ngoao.

- Nắng lên cho mối bắt gà
Một trăm đàn bà đánh giặc cho vua
Con tép nó kẹp con cua
Một bầy cá mại cõng rùa đi ăn
Chồn đèn cắn cổ chó săn
Chuột kêu chút chít, đòi ăn con mèo
Chó chạy, chồn rượt đuổi theo
Chuột gặm chân mèo, muỗi đốt cánh dơi
Cây cao bóng mát chơi vơi
Gà con tha quạ lên ngồi cành tre
Con voi ấp trứng sau hè
Gà con đi kiện, vịt què vô Nha
Nực cười rết nuốt trứng gà
Đàn ông có chửa, đàn bà có râu
Trai tơ sắm cối giã trầu
Bà già bạc đầu nằm ngửa trong nôi
Chẳng tin đốt đuốc mà coi
Thầy chùa đang ướp cá mòi nấu chay

- Người ta năm bảy vợ theo
Còn tôi đơn chiếc như mèo cụt đuôi! 

- Vai mang bức tượng con mèo
Chị giàu chị ở, em nghèo em đi

- Vợ anh, em thấy đã thèm
Như con còng gió bèm hèm cửa hang

 

VINH HỒ
Sưu tầm
Dec. 20, 2022

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023