SỐ 97 - XUÂN QUÝ MÃO - THÁNG 1 NĂM 2023

NGÀY HOÀNG ĐẠO:
CÁCH TÍNH VÀ Ý NGHĨA

Ngày Hoàng đạo là những ngày tốt, trăm việc nên làm. Đó là những ngày: Kim Đường, Kim Quỹ, Ngọc Đường, Minh Đường, Tư Mệnh và Thanh Long, tuy nhiên mỗi ngày hoàng đạo lại có thế mạnh hơn hẳn về khả năng phù trợ cho những việc cụ thể.

Cách tính và ý nghĩa của các ngày Hoàng đạo như sau:

1. NGÀY KIM ĐƯỜNG 
Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày Kim Đường Hoàng Đạo luôn rơi vào những ngày thuộc chi Âm, là một ngày tốt, có nhiều phúc thần nên làm việc gì cũng dễ thành công, gặp nhiều may mắn, gây dựng nên cơ đồ, vinh hiển, giàu sang phú quý, rất tốt cho các việc: khởi công, động thổ, khai trương, cưới hỏi, nhậm chức...

Cách tính ngày Kim Đường Hoàng Đạo
Ngày Kim Đường hoàng đạo được quy định cụ thể theo địa chi ngày của từng tháng. Cụ thể là những ngày sau:
Trong tháng 1: ngày Tỵ
Trong tháng 2: ngày Mùi
Trong tháng 3: ngày Dậu
Trong tháng 4: ngày Hợi
Trong tháng 5: ngày Sửu
Trong tháng 6: ngày Mão
Trong tháng 7: ngày Tỵ
Trong tháng 8: ngày Mùi
Trong tháng 9: ngày Dậu
Trong tháng 10: ngày Hợi
Trong tháng 11: ngày Sửu
Trong tháng 12: ngày Mão

2. NGÀY KIM QUỸ
Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày Kim Quỹ hoàng đạo được xem là ngày lý tưởng để tiến hành các công việc liên quan đến hôn sự như: cầu hôn, dạm ngõ, tổ chức lễ đính hôn, thành hôn, đăng ký kết hôn… và các công việc liên quan đến giao tiếp, thỏa thuận, tranh biện, hội họp.

Cách tính ngày Kim Quỹ hoàng đạo
Ngày Kim Quỹ hoàng đạo được quy định cụ thể theo địa chi ngày của từng tháng. Cụ thể là những ngày sau:
- Tháng Giêng và tháng 7: Ngày Thìn
- Tháng 2 và tháng 8:         Ngày Ngọ
- Tháng 3 và tháng 9:         Ngày Thân
- Tháng 4 và tháng 10:       Ngày Tuất
- Tháng 5 và tháng 11:       Ngày Tý
Tháng 6 và tháng chạp:      Ngày Dần

3. NGÀY NGỌC ĐƯỜNG
Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày Ngọc Đường luôn rơi vào những ngày thuộc chi Âm, là ngày rất tốt cho việc phát triển tài năng như thi cử, khai trương, động thổ, nhậm chức...

Cách tính ngày Ngọc Đường hoàng đạo 
Ngày Ngọc Đường hoàng đạo được quy định cụ thể theo địa chi ngày của từng tháng. Cụ thể là những ngày sau:
Trong tháng 1, là ngày Mùi
Trong tháng 2, là ngày Dậu
Trong tháng 3, là ngày Hợi
Trong tháng 4, là ngày Sửu
Trong tháng 5, là ngày Mão
Trong tháng 6, là ngày Tỵ
Trong tháng 7, là ngày Mùi
Trong tháng 8, là ngày Dậu
Trong tháng 9, là ngày Hợi
Trong tháng 10, là ngày Sửu
Trong tháng 11, là ngày Mão
Trong tháng 12, là ngày Tỵ

4. NGÀY MINH ĐƯỜNG
Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày Minh Đường là ngày mang lại nguồn năng lượng tích cực, sinh khí tốt, giúp con người khỏe mạnh, tâm lý lạc quan, phấn chấn, làm việc gì cũng thành công và gặp nhiều may mắn, tốt cho mọi việc như: nhập học, khai trương, nhậm chức, cưới hỏi, giao thương, động thổ,...

Cách tính ngày Minh Đường Hoàng Đạo
Ngày Minh Đường hoàng đạo được quy định cụ thể theo địa chi ngày của từng tháng. Cụ thể là những ngày sau:
Trong tháng 1: ngày Sửu
Trong tháng 2: ngày Mão
Trong tháng 3: ngày  Tỵ
Trong tháng 4: ngày Mùi
Trong tháng 5: ngày Dậu
Trong tháng 6: ngày Hợi
Trong tháng 7: ngày Sửu
Trong tháng 8: ngày Mão
Trong tháng 9: ngày Tỵ
Trong tháng 10: ngày Mùi
Trong tháng 11: ngày Dậu
Trong tháng 12: ngày Hợi

5. NGÀY TƯ MỆNH
Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày Tư Mệnh hoàng đạo luôn trùng với sao Thiên Quang, một vì sao tốt trong hệ thống cát tinh nhật thần và rơi vào ngày thuộc chi Dương, là ngày tốt lành, trợ giúp đắc lực cho bản mệnh của con người nên rất tốt cho các việc như: khai trương, động thổ, ký kết hợp đồng, cưới hỏi...

Cách tính ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo
Ngày Tư Mệnh hoàng đạo được quy định cụ thể theo địa chi ngày của từng tháng. Cụ thể là những ngày sau:
Trong tháng 1 là: Ngày Tuất
Trong tháng 2 là: Ngày Tý
Trong tháng 3 là: Ngày Dần
Trong tháng 4 là: Ngày Thìn
Trong tháng 5 là: Ngày Ngọ
Trong tháng 6 là: Ngày Thân
Trong tháng 7 là: Ngày Tuất
Trong tháng 8 là: Ngày Tý
Trong tháng 9 là: Ngày Dần
Trong tháng 10 là: Ngày Thìn
Trong tháng 11 là: Ngày Ngọ
Trong tháng 12 là: Ngày Thân

6. NGÀY THANH LONG
Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày Thanh Long hoàng đạo luôn rơi vào ngày thuộc chi Dương và chủ về hỷ sự, may mắn nên rất tốt cho các việc như: cưới hỏi, khai trương, thi cử...

Cách tính ngày Thanh Long Hoàng Đạo
Ngày Thanh Long hoàng đạo đạo được quy định cụ thể theo địa chi ngày của từng tháng. Cụ thể là những ngày sau:
Trong tháng 1: là Ngày Tý
Trong tháng 2: là Ngày Dần
Trong tháng 3: là Ngày Thìn
Trong tháng 4: là Ngày Ngọ
Trong tháng 5: là Ngày Thân
Trong tháng 6: là Ngày Tuất
Trong tháng 7: là Ngày Tý
Trong tháng 8: là Ngày Dần
Trong tháng 9: là Ngày Thìn
Trong tháng 10: là Ngày Ngọ
Trong tháng 11: là Ngày Thân
Trong tháng 12: là Ngày Tuất

NGÀY HẮC ĐẠO:
CÁCH TÍNH VÀ Ý NGHĨA

Ngày Hắc đạo là những ngày xấu, trăm việc nên kỵ. Cụ thể là những ngày: Bạch Hổ, Chu Tước, Câu Trần, Thiên Lao, Thiên Hình và Nguyên Vu.

Cách tính và ý nghĩa của các ngày Hắc đạo như sau:

1. NGÀY BẠCH HỔ 
Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày Bạch Hổ là ngày xấu thường gắn liền với tính chất sát phạt, ôn dịch, giết chóc, tai họa nên với những người có phúc đức kém hoặc hay làm điều xấu sẽ dễ gặp những chuyện rủi ro, tai họa.
Ngày Bạch Hổ hắc đạo là ngày hung nên làm việc gì cũng xấu, nhất là việc mai táng thì tối kỵ, nếu mai táng vào ngày này thì con cháu ở chốn dương gian sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối, hiểm họa.

Cách tính ngày Bạch Hổ hắc đạo
Ngày Bạch Hổ hắc đạo được quy định cụ thể theo địa chi ngày của từng tháng. Cụ thể là những ngày sau:
- Tháng 1 và tháng 7: ngày Ngọ
- Tháng 2 và tháng 8: ngày Thân
- Tháng 3 và tháng 9: ngày Tuất
- Tháng 4 và tháng 10: ngày Tý
- Tháng 5 và tháng 11: ngày Dần
- Tháng 6 và tháng 12 là ngày Thìn

2. NGÀY CHU TƯỚC
Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày Chu Tước luôn rơi vào các ngày thuộc chi Âm, là 1 trong 6 ngày xấu, không tốt để làm các việc quan trọng, đặc biệt rất xấu cho việc phát triển tài lộc như khai trương, mở xưởng, nhập trạch...

Cách tính ngày Chu Tước hắc đạo:
Ngày Chu Tước hắc đạo được quy định cụ thể theo địa chi ngày của từng tháng. Cụ thể là những ngày sau:
- Tháng 1 và tháng 7: ngày Mão
- Tháng 2 và tháng 8: ngày Tỵ
- Tháng 3 và tháng 9: ngày Mùi
- Tháng 4 và tháng 10: ngày Dậu
- Tháng 5 và tháng 11: ngày Hợi
- Tháng 6 và tháng 12: ngày Sửu

3. NGÀY CÂU TRẦN
Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày Câu Trần luôn rơi vào các ngày thuộc chi Âm, là ngày hắc đạo, rất xấu với trăm việc nhưng đặc biệt xấu với các việc như: cưới hỏi, động thổ, đổ mái, xuất hành, tu tạo, tế tự, chữa bệnh, khai trì...

Cách tính ngày Câu Trần hắc đạo trong năm
Ngày Câu Trần hắc đạo được quy định cụ thể theo địa chi ngày của từng tháng. Cụ thể là những ngày sau:
- Tháng Giêng và tháng 7: ngày Hợi
- Tháng 2 và tháng 8:         ngày Sửu
- Tháng 3 và tháng 9:         ngày Mão
- Tháng 4 và tháng 10:       ngày Tỵ
- Tháng 5 và tháng Một:    ngày Mùi
- Tháng 6 và tháng Chạp:  ngày Dậu

4. NGÀY THIÊN LAO
Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày Thiên Lao là ngày hắc đạo, làm việc gì cũng không được thuận lợi, như ý, dễ vướng vào tranh cãi, bất hòa hay kiện tụng, Ngày này đặc biệt xấu với các việc như: động thổ, nhập trạch, xuất hành, chữa bệnh, cưới hỏi...

Cách tính ngày Thiên Lao hắc đạo
Ngày Thiên Lao hắc đạo được quy định cụ thể theo địa chi ngày của từng tháng. Cụ thể là những ngày sau:
- Trong tháng Giêng: ngày Thân
- Trong tháng 2:          ngày Tuất
- Trong tháng 3:           ngày Tý
- Trong tháng 4:            ngày Dần
- Trong tháng 5:            ngày Thìn
- Trong tháng 6:            ngày Ngọ
- Trong tháng 7:            ngày Thân
- Trong tháng 8:            ngày Tuất
- Trong tháng 9:            ngày Tý
- Trong tháng 10:          ngày Dần
- Trong tháng Một:       ngày Thìn
- Trong tháng Chạp:      ngày Ngọ

5. NGÀY THIÊN HÌNH
Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày Thiên Hình luôn rơi vào 6 ngày thuộc chi Dương, là ngày hắc đạo, rất xấu với các việc trọng đại hoặc các việc liên quan tới giao tế như: cưới hỏi, xây dựng, nhậm chức, nhập học, khai trương, tậu xe, mua nhà...

Cách tính ngày Thiên Hình hắc đạo
Ngày Thiên Hình hắc đạo được quy định cụ thể theo địa chi ngày của từng tháng. Cụ thể là những ngày sau:
- Tháng Giêng và tháng 7:    ngày Dần
- Tháng 2 và tháng 8:            ngày Thìn
- Tháng 3 và tháng 9:            ngày Ngọ
- Tháng 4 và tháng 10:          ngày Thân
- Tháng 5 và tháng Một:       ngày Tuất
- Tháng 6 và tháng Chạp:      ngày Tỵ

6. NGÀY NGUYÊN VU
Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày Nguyên Vu (còn gọi là Nguyên Vũ) luôn rơi vào 6 ngày thuộc chi Âm, là ngày hắc đạo rất xấu, làm việc gì cũng thất bại và để lại hệ lụy tiêu cực, nhất là những việc như: cưới hỏi, làm nhà, nhập trạch, ký kết, khai trương, nhậm chức...

Cách tính ngày Nguyên Vu hắc đạo
Ngày Nguyên Vu hắc đạo được quy định cụ thể theo địa chi ngày của từng tháng. Cụ thể là những ngày sau:
- Tháng Giêng và tháng 7:    ngày Dậu
- Tháng 2 và tháng 8:            ngày Hợi
- Tháng 3 và tháng 9:            ngày Sửu
- Tháng 4 và tháng 10:          ngày Mão
- Tháng 5 và tháng Một:       ngày Tỵ
- Tháng 6 và tháng Chạp:     ngày Mùi

Đặng Xuân Xuyến

(trích từ: 1001 KIÊNG KỴ TRONG TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN
của Đặng Xuân Xuyến ; Nhà xuất bản Thanh Hóa ; 2010.)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023