SỐ 97 - XUÂN QUÝ MÃO - THÁNG 1 NĂM 2023

thơ hoàng xuân sơn

THANH CHƯƠNG

Cái gối cái gối bao la
Trên giấc muộn ngủ
dưới tà tà mây
Tôi bay lượn
chữ
hao gầy
Con sông dẫn thủy
trùng vây bến nào
Lên bờ
bợt một ánh nâu
Cánh buồm
mụn vá
mày chau tuổi vàng
Bóng chiều lạ chỗ lang thang
Chỉ riêng điều biết
Hạnh
Tràn
Phúc âm
Đời cho ta nâng thụ cầm
Búng đi một nốt muộn thầm chương xanh.

)(

4.dec.2022

 

 

VẾT NỨT HUYỀN HỒ

Giọng rền.              hú
vẽ, lang thang
giọng bươi lên những non ngàn
quạnh mông
lắng yên nghe mỏi giọng đồng
thở kèn không đáy
rục bông quỳ vàng
qua sông, bết
một giọng khàn
giọng về tẻ bấy sang ngang
bội tình
giọng buồn
đớ nhịp phách               linh
tình đau nhọn mũi
hồn đinh tán
lìa
giọng mê man
                              giọng đầm đìa
rót âm vào cả đường chia  
lục
huyền

)(

 

V À 
         [     ]

Và rồi cũng chẳng tới đâu 
nước trôi vẫn nước 
qua cầu thản nhiên 
và quánh 
đặc 
vẫn xứ, miền 
chim bay không nổi 
cuồng điên ghế ngồi 
không nhớ người 
chẳng nhớ ai
và rồi chỉ nhớ mình nơi 
thất thần 
chai cứng rồi 
mụt. nhọt 
thân 
có đau thì cũng chỉ ngần ấy thôi 
ngó rất lâu 
ở trên trời 
và rồi cũng chỉ rụng rơi 
bóng 
chiều 

)(
2 3  n o v e m b r e  2 2 

 

Đ Ợ I  C H Ờ

Chúm chím môi            lâu
cười
cũng mỏi

Anh còn phơi áo
giữa vân mòng

Vàng chiều mưa
                                giạt nghiêng
                                                        vào nắng

Chợt
loé bất ngờ
một ánh sông

)(

2017

 

VÁ SƯƠNG TỪNG MỤN NHỌT

o
     o     o

Rạn vỡ với hình hài đau

Không
Nhật nguyệt
Đã nhàu phương lên
Rớt xuống. rớt sao
Xuống thềm
Màu rêu đã mục
Màu đêm bội tình
Người nằm một cõi điêu linh
Cùng kim loại thoát xác
Hình hài
Như
Trẻ thơ
Buồng sữa chín nhừ
Trái au mặt đỏ
Vườn thư thái mùa
Trễ đường lời mật năm xưa
Ngõ con thin thít
Tuổi vừa lớn khôn

2.8.2022

 

T R Ạ N G  T H Á I

Sẽ không thấy gì ngoài con bến
Những bạn thuyền tách vỏ ra khơi
Thuỷ triều rút xuống đá mắc cạn
Hải âu tro xám nỗi buồn vời

Chiếc cột neo dây thừng gỗ cũ
Rát đau từng vệt muối ăn hà
Làm sao biết được chân trần nhớ
Mưng một bước người đi thật xa

Bao lâu chiếc rong chờ nghe biển
Những mối đời hết nùi lại nhau
Nơi hang gió lũ còng ngơ ngác
Sóng mãi vỗ đều đâu về đâu

)(

29.7.22

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023