SỐ 97 - XUÂN QUÝ MÃO - THÁNG 1 NĂM 2023

thơ Vũ Hoàng Thư

Đêm sen

Ôi cành sen trắng
trắng muột mùa trăng
giữa đêm quê cũ
gối mộng về thăm

 

Ngày mới

một ngày mới
hoa soi hoa
gợn lung linh
bóng nước hòa dung nhan
em tuyết bạch
mở tâm vàng
tôi xanh khơi
ngày nhịp nhàng vận thơ

ưu phiền chi?
mở khép hờ
từ trong tận tuyệt
cửa chờ thong dong
éo le bỡn chút  phiêu bồng
sương sa núi gọi rạng đông triều chào

có hay không?
gió thì thào
một âm quen
tiếng chiêm bao cựa cùng
triền suối mộng
lời riêng chung
nghe trái rụng
khởi duyên trùng lỉ liên

em nụ hoa
nở đầu tiên
về đơm hạt
mầm như nhiên cõi người
tôi ngày mới
dựng viễn khơi
chào hoa sớm
dậy buổi ngời hôm nay

Vũ Hoàng Thư

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023