SỐ 26 - THÁNG 4 NĂM 2005

 

Thư Tòa Soạn

Thơ
Tháng tư tôi
NNguong
Dòng sông 30 năm
Nguyễn Xuân Vời
Mũi tên tình yêu
Hoàng Du Thụy
Hai con sóng
Tóc Tím
Em đã về với biển
Huỳnh Kim Khanh
Quẩn
Trần Việt Bắc
Đêm trừ tịch
Hoàng Mai Phi
Hẹn ngày mai
Tôn Thất Phú Sĩ
Tưởng nhớ nhà thơ say: Lý Bạch
Maihoado
Tháng tư, nhớ Nhatrang
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn, Tâm bút
Câu chuyện ở đầu sông
Phan Thái Yên
Lẽ ra mùa mận
Nguyên Nhi
Đêm xuân trong trại tù Cao Lãnh
Phạm Hồng Ân
Khúc đoạn trường
Song Thao
Những cuộc tình 30 năm sầu xứ
Hải Yên
Gã hàng xóm tốt bụng
Tầm Xuân
Giữa dòng sóng đỏ
Cỏ Biển
Lá thư không gửi (9)
Trương Thanh Diễm Thùy
Tiếng hát bình yên trong thinh không
Phạm Hồng Ân
Tháng tư thứ 30
Vũ Hoàng Thư

Dịch thuật, biên khảo
Sống thiện chết lành
Ngô Văn Xuân
Nhà Trần khởi nghiệp (1)
Trần Việt Bắc
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 13
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài
Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 20
Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Hoàng Mai Phi

 

Họa bài "Đêm Trừ Tịch nơi lữ quán" của Đái Thúc Luân

Viễn xứ tha phương nhớ quê nhà
Đèn đêm lẻ loi riêng mình ta
Từng đêm đất khách thân vàng vỏ
Ngàn dặm quê nhà hướng vẫn xa
Nước non xa xót hoang tàn rụi
Bôn ba chùm gửi, ngẫm đời ta
Sớm mai có ai mừng Xuân đến
Sương trắng điểm đầu màu tóc pha


Đêm Trừ Tịch nơi lữ quán

Lữ quán thùy tương vấn
Hàn đăng độc khả thân
Nhứt niên tương tận dạ
Vạn lý vị quy nhân
Linh lạc bi tiền sự
Chi ly tiếu thử thân
Sần nhan dữ suy mấn
Minh nhựt hựu phùng xuân

Đái Thúc Luân